'מרחף באוויר' ע'י מיה רוטמן
תמונות מחג ה 70 לגשר הזיו (צולמו ע"י וישניה סודאי)
_MG_7232 - Copy_MG_7239 - Copy_MG_7245 - Copy_MG_7246 - Copy_MG_7250 - Copy_MG_7251 - Copy_MG_7256 - Copy_MG_7257 - Copy_MG_7258 - Copy_MG_7265 - Copy_MG_7272 - Copy_MG_7274 - Copy_MG_7276 - Copy_MG_7277 - Copy_MG_7278 - Copy_MG_7279 - Copy_MG_7280 - Copy_MG_7293 - Copy_MG_7294 - Copy_MG_7302 - Copy_MG_7303 - Copy_MG_7306 - Copy_MG_7307 - Copy_MG_7312 - Copy_MG_7313 - Copy_MG_7314 - Copy_MG_7341 - Copy_MG_7344 - Copy_MG_7345 - Copy_MG_7347 - Copy_MG_7348 - Copy_MG_7350 - Copy_MG_7353 - Copy_MG_7356 - Copy_MG_7364 - Copy_MG_7372 - Copy_MG_7374 - Copy_MG_7375 - Copy_MG_7376 - Copy_MG_7377 - Copy_MG_7378 - Copy_MG_7403 - Copy_MG_7404_MG_7406 - Copy_MG_7408 - Copy_MG_7409 - Copy_MG_7409_MG_7420_MG_7421 - Copy_MG_7421_MG_7422 - Copy_MG_7450_MG_7462_MG_7465_MG_7472_MG_7474_MG_7479_MG_7480_MG_7514_MG_7516_MG_7518_MG_7519_MG_7520_MG_7522_MG_7562_MG_7567_MG_7572_MG_7578_MG_7581_MG_7586_MG_7588_MG_7590_MG_7602_MG_7607_MG_7613_MG_7650_MG_7652_MG_7654_MG_7661_MG_7663_MG_6846_MG_6834_MG_6836_MG_6837_MG_6838_MG_6842_MG_6844_MG_6854_MG_6861_MG_6866_MG_6872_MG_6876_MG_6878_MG_6880_MG_6882_MG_6884_MG_6889_MG_6890_MG_6894